آدرس واحدهای پذیرش و رزرواسیون

واحد رزرواسیون

مشهد تقاطع نوب صفوی و شارستان
ورودی تجاری طبقه همکف

شنبه - پنجشنبه
8 صبح تا 4 عصر

31303224 51 98+

reserve@hayaat.center

واحد پذیرش

مشهد، خیابان نواب صفوی 12
لابی بلوک یک

تمام روزهای هفته
تمام وقت

31304 51 98+

info@hayaat.center

تماس باما