اخبار و اطلاعیه ها

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هتل حیات شرق جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از بین واحدین شرایط استخدام می نماید.

آدرس جهت مراجعه حضوری: خیابان نواب صفوی، نواب صفوی 12 ، هتل حیات شرق

ساعت مراجعه: 10 الی 16 تا تاریخ 1397/03/03

به همراه داشتن یک قطعه عکس و مدارک شناسایی الزامی می باشد.

جستجو