مقالات

جستجو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

امروزه وب‌سایت‌ها بیش از گذشته در جذب مهمان‌ها برای مکان‌های گردشگری نقش ایفا می‌کنند. اخیرا گوگل در یک تحقیق نشان داد که ۹۶% مسافران بر موتورهای جستجو برای یافتن هتل اعتماد می‌کنند. این خبر خوبی برای هتل‌هایی است که دارای وب‌سایت‌های واکنشگرا و زیبا هستند. از طرف دیگر این خبر وحشتناکی برای هتل‌هایی است که تاریخ طراحی آن‌ها برای گذشته است یا طراحی ضعیفی دارند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمان است و سازمان ها برای دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی های خود بایستی اقداماتی موثر در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام دهند .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تحول سازمانی نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مطرح شد.اساس آن بر بینش‌ها و آگاهی‌های حاصله از پویایی‌های گروهی ونظریه و عملی مرتبط با تغییر برنامه‌ریزی شده، استوار است . حوزه‌ی تحول سازمان در راه تکاملی خود به چارچوبی منسجم از نظریه‌ها و کاربردها رسیده است که می‌تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند.‌‌